LISAINFO:

Elsa Neeme 
EL struktuuritoetuse toetusskeemi projektijuht
Riigi Infosüsteemi Amet
tel: +372 663 0295
e-post: elsa.neeme@ria.ee


Evelin Espenberg
Seminari sekretariaat
Publicon konverentsid
tel: +372 740 4095
e-post: evelin@publicon.ee